Ова е сигурносна надградба и е препорачлива за сите корисници. Поправени се 1 критична, 1 голема и 2 средни точки на можни безбедносни проблеми.

Комплетната Македонска верзија можете да ја симнете во нашата Секција за симнувања.
Исто таму, поставена е закрпата за оние кои сакаат да ја надградат својата 1.5.6 верзија до новата 1.5.7 везија без целосна преинсталација.

Повеќе...