Излезе Joomla 1.5.14 [Wojmamni ama naiki]. Спротивно од редот, оваа верзија е објавена само неколку дена по претходната. Корегирани се неколку багови кои влијаеа особено во уредувачкиот дел (Медискиот Менаџер и TinyMCE уредувачот).
Се разбира дека Ви ја нудиме верзијата на Македонски.