Објавена е Joomla! 3.8.12 најнова безбедносна обнова која коригира неколку пропусти од претходните верзии. Препорачливо е да надградите.

За обнова на верзиите користете ја компонентата Joomla обнова и сето тоа ќе мине со еден клик.

За оние кои сакаат или мораат тоа да го направат рачно еве и врски:

Се разбира, пред секоја обнова прво направeте бекап, за секој случај.