Објавена е Joomla! 3.6.1 најновата верзија од серијата 3.х на Џумла. Ова е безбедносна обнова и се препорачува веднаш да обновите до најновата верзија.

Пред да обновите прочитајте ги следните УПАТСТВА ЗА ОБНОВУВАЊЕ:

ОБНОВА ОД ВЕРЗИЈА 3.6.0

  • појдете во Менаџерот на надградби па прво обновете ја Joomla! компонентата за обнови
  • потоа преку компонентата за обнова на Joomla! обновете си ја вашата Joomla!.

ОБНОВА ОД ВЕРЗИИ 3.0.0 – 3.5.1

  • Најпрво обновете до верзија 3.6.0 па потоа следете ги чекорите од погоре за обнова до најновата верзија.

ОБНОВА ОД ВЕРЗИИ 2.5.x

  • за жал постои баг при обнова од 2.5.х на 3.6.0 кој е решен во 3.6.1, но бидејќи се јавува проблем, треба прво да мигрирате до 3.5.1 па потоа да ги следите погорните чекори за обнова до 3.6.0 па до 3.6.1

Препорачливо е веднаш да ја обновите вашата верзија.

За обнова на верзиите користете ги погорните упатства. За оние кои сакаат или мораат тоа да го направат рачно еве и врски:

Се разбира, пред секоја обнова прво направeте бекап, за секој случај.