Наскоро ќе излезе JoomFish 2.0 најмултијазичната алатка за Joomla!
Веќе можете да ја симнете во бета верзија наменета за Joomla 1.5.x и да ја инсталирате на вашите страници.
Можете да инсталирате и преводи на JoomFish 2.0 по новиот стандард на Joomla!.
И, се разбира затоа е и текстов, можете да инсталирате Македонски превод.
Преводот е комплетен и достапен тука.
Македонскиот превод ви овозможува да имате Македонска контрола над JoomFish компонентата како во администрацијата така и во јавниот дел.


Совет:
Инсталацијата на JoomFish 2.0 најчесто поминува без проблеми.
Доколку имате потоа проблем за инсталирање на Македонскиот превод за JoomFish 2.0 тогаш направете го тоа своерачно.
Потребно е документите од папката Admin на преводот да се ископираат во папката Admin/language/mk-MK од вашата Joomla! а документите од папката Site на преводот да се ископираат во папката /language/mk-MK од вашата Joomla!