Едноставен и функционален Joomla! качувач на документи, кој ќе им овозможи на Вашите корисници пристап до оние нешта кои сакате да ги споделите со нив, со можност тие и да остават некои забелешки.
А Вам ќе Ви овозможи статистика на симнувањата со преглед на забелешките.
Лесно се уредува според Вашите потреби.
Оваа верзија автоматски се поставува со Македонски јазик. Ако имате забрани за впишување во папките /language/mk-MK и /admin/language/mk-MK тогаш ќе морате рачно да ги префрлите  документите mk-MK.com_jotloader.ini на соодветните места.