Едноставна, целосно AJAX, компонента која додава можност за коментирање и оценување на Вашите постови. Потребно е најпрвин да го распакувате комплетот, потоа да ги инсталирате додатокот и компонентата, а модулот е по желба. Не заборавајте да го активирате додатокот и да ги поставите параметрите на компонентата.
ChronoComments компонентата можете да ја симнете тука.