До верзијата 1.5.6 се појавува проблем со прикажувањето колони на некоја друга страница освен Насловната, односно ако прикажувате Блог приказ од Категорија.
Ако го имате тој проблем, тогаш неодложно надградете ја вашата верзија до 1.5.7 со помош на закрпата (Потребно е да ги замените постојните документи во вашата верзија со новите од закрпата. Се разбира дека тоа го правите на сопствена одговорност, па затоа најдобро е прво да направите копија од вашата постојна верзија пред да почнете со презапишувањето на новите документи.).

Во 1.5.7 тој проблем е решен со тоа што во параметрите за мени на Категорија има додадено поле Повеќеколонски редослед кое го регулира токму тој проблем. Повеќеколонски редослед дава можност колоните да се полнат надолу или напреку. Изборот Преку ги отстранува претходните проблеми.

НАПОМЕНА: Ако по надградбата имате проблематичен изглед на насловната страница, тогаш само отворете го нејзиното Мени и едноставно повторно зачувајте го.