Можете да имате Мапа на страниците во Вашата Џумла без да инсталирате некоја надградба.

Навистина? Како?

Модулот за мени веќе има сè што е потребно: тој во суштина е гранка од сите делови на системот. Единствено треба да го направите да изгледа како компонента.

  1. Создадете нов артикл и наречете го Мапа на страниците. Во делот за текст внесете
    {loadposition sitemap} и зачувајте го. (слика)
  2. Создадете нов дел од мени и наречете го Мапа на страниците и поврзајте го со истоимениот артикл. (слика)
  3. Во Менаџерот на модули направете нов модул за мени. За поврзано мени поставете го она мени кое сакате да го прикажете како мапа. (слика)
  4. Во полето за позиција на модулот внесете sitemap. Тоа, јасно, се однесува на позицијата која предмалку ја користевте во тагот {loadposition...}.
  5. Уверете се дека „Постојано прикажувај елементи од подменито“ и „Рашири мени“ Ви се поставени на „Да“, а потоа зачувајте го модулот. (слика)
  6. Додадете вакви модули за секое мени кое го имате.
  7. Сега би требало да имате убава Мапа на страниците. (слика) Можете да ја дотерате со CSS или, ако сте покреативни, да додадете папки со јаваскрипт.
  8. Пратете тука врска до Вашата Мапа на страниците за да види светот што сте направиле.

Напомена: Текстот е преземен од блогот на joomlatools.org