Сподели 1.0 е додаток кој на Вашите артикли во подножјето ќе додаде кратенки до неколку популарни страници за споделување на информациите.
Потребно е само да го преземете додатокот, да го инсталирате на Вашата Joomla 1.5.x и потоа да го вклучите.

Повеќе...