M17n Ви овозможува лесно да ја претворите Вашата Joomla во повеќејазична.
Главната идеја е да не се прави цел јазичен менаџер како JoomFish ниту пак да се хакнат Joomla табелите да ја вклучуваат и локализацијата, туку да се искористи во јадрото на Joomla вградената функција за повеќејазичност. (Знаете, кога пишувате некој артикл, па во Параметри-Напредно ставката Јазик на содржината.)
Оваа верзија тука од оригиналната се разликува по тоа што е преведена и е додадена иконката за нашето знаме. Преземете ја и тестирајте ја.

Страницата на изработувачот