Поправени се неколку Македонски јазични пакети. Некои беа недопреведени, некои погрешно зачувани, сега сето тоа е средено. Се разбира дека доколку нешто не Ви се допаѓа во преводот или е глупост, можете да си го поправите или да ни се јавите и да ни објасните каде и што е тоа што Ви пречи или создава проблем.

Ако веќе имате инсталирано Joomla 1.5.7 со Македонски јазичен пакет, можете да си продолжите да ја користите, но можете и да ги преземете поправените пакети и да ги замените со Вашите.

Внимавајте: Ако не сте сигурни што правите тогаш подобро не правете ништо!