Објавена е Joomla! 3.8.0 најновата и последна верзија од серијата 3.х на Џумла. Ова верзија има над 300 подобрувања, од кои две поголеми: нов рутер и почетно приближување на компатибилноста со Joomla 4.0, а остранува и неколку багови. Препорачливо е да прочитата па да надградите.

За обнова на верзиите користете ја компонентата Joomla обнова и сето тоа ќе мине со еден клик.

За оние кои сакаат или мораат тоа да го направат рачно еве и врски:

Се разбира, пред секоја обнова прво направeте бекап, за секој случај.